Berättelser från drabbade

För dig som vill läsa berättelser från drabbade

Susanne berättar om när hon var liten och hennes mamma drabbades av psykoser och till slut blev diagnostiserad med schizofreni. Att själv skaffa barn blev något som Susanne inte ville eller vågade tänka på. Länge trodde hon inte att hon skulle bli mamma. Men i sena 30 årsåldern var längtan för stor och när Susanne efter flera års fertilitetsbehandlingar äntligen blev gravid så var lyckan enorm. Allting såg bra ut fram till sen graviditet då man hittade en cysta på dotterns svanskota. När dottern föddes skulle man behöva operera ganska akut. Natten innan det planerade kejsarsnittet så kunde Susanne inte sova. Så skulle det fortsätta till dottern var 13 dagar. Då drabbades Susanne av en akut postpartumpsykos. Systern som förstod att något var allvarlig fel satte henne i en taxi till akutpsyk. Där blev hon diagnosticerad med postpartumpsykos och satt på LPT. Efter att ha vårdats på 3 olika psykiatriska avdelningar med 11 elchockbehandlingar en rad olika antipsykotiska och lugnande läkemedel, fick hon efter nästan 3 månader komma hem och träffa sin dotter igen.

#TVÅNGSVÅRD #LPT #ECT #ÄRFTLIGHET #SÖMNBRIST

Alexandra berättar om när hon blev inlagd elva dagar efter att hennes son kom till världen. Hon upplevde hallucinationer, tankestörningar och hade vanföreställningar.

#SÖMNBRIST #MANI #SUICIDPLANER #FLERBARN

Johanna berättar innerligt och skört om igångsättningen, psykosens innersta mörker, inläggningen och läkningen. Poetiskt och vackert.

#ECT #SÖMNBRIST #LPT

En mamma berättar elva år efter att hon drabbas av postpartumpsykos och utmattningssyndrom, om den långa ännu pågående bearbetningsprocessen och om att bryta skammen.

#TVÅNGSVÅRD #ECT #SUICIDFÖRSÖK

Ida berättar om de två första månaderna efter förlossningen som avslutades traumatiskt. Ida befinner sig någon annanstans, mellan vaket tillstånd och sömn.

Linnea berättar om hur det var att drabbas av postpartumpsykos två gånger. Första gången blev hon inlagd på psykiatrin där hon tvingades skiljas från sin son. Då hade Linnea inte sovit på flera dygn. Linnea blev snabbt bättre med hjälp av mediciner och sömn, men det tog lång tid att bearbeta det hon varit med om. Några år senare blir Linnea gravid med sitt andra barn. Det finns en stor oro att drabbas av en postpartumpsykos igen. Men till skillnad mot graviditeten med sonen har nu vården full uppsikt över Linnea då hon får komma in till specialistmödravården redan i vecka 14. När dottern sedan föds går allt till en början jättebra. Linnea får dock liknande symtom som förra gången när de kommer hem från BB. Linnea läggs in på BB igen tillsammans med sin dotter. Där får hon medicin för att varva ner och sedan utvecklades det inte mer än så. Att allt gick så bra, den andra gången, betyder mycket för Linnea. Nu vill Linnea berätta om sina erfarenheter, så att tabut kring tillståndet kan minska, men också – för att rädda liv.

#SÖMNBRIST #FLERBARN

Zandra berättar om hallucinationer och vanföreställningar som ledde till att Zandra tog stryptag på sin man och morgonen efter vaknade upp på en sluten psykiatrisk avdelning.

#MANI #SÖMNBRIST #TVÅNGSVÅRD #LPT

Julia berättar om när hon drabbades av postpartumpsykos. Julias anhöriga stängdes ute och fick inte redogöra för sin bild av situationen vilket ledde till att psykiatrin gjorde flera felbedömningar till dess att Julia fick träffa rätt läkare som förstod. Julia blev då inlagd på en psykiatrisk avdelning och tillfrisknade med hjälp av läkemedel och sömn.

#SÖMNBRIST

Tove berättar om när hon drabbades av mani och gränspsykotiska symtom och blev inlagd med tvångsvård. Hon blir relativt snabbt frisk med hjälp av mediciner, men kämpar med känslor kring att vara annorlunda och att hennes upplevelse inte passar den generella berättelsen kring att bli förälder. Bearbetandet av upplevelsen tar upp nästan all tid.

#MANI #SÖMNBRIST #TVÅNGSVÅRD #LPT

Elin berättar om när hon bara några timmar efter att hon kommit hem ifrån BB åkte tillbaka eftersom hon förstod att hon var sjuk och skulle dö. Hon vårdades på BB ett par dagar och fick sedan komma till psykiatrin, hon var så rädd och kände obehag för att vårdas där. Elin beskriver detaljerat ECT behandlingarna som hon genomgick.

*Observera att denna ligger bakom en betalvägg.

#ECT #TVÅNGSVÅRD #LPT

För dig som vill lyssna på berättelser från drabbade

Maria berättar om att drabbas av postpartumpsykos efter att ha fått sitt tredje barn. Maria blir inlagd och ECT är det som till sist hjälper henne att bli frisk igen. Maria arbetar idag som barnmorska.

#ECT #TVÅNGSVÅRD #LPT #SÖMNBRIST

Tina berättar om en graviditet där allt går enligt planen, en fin förlossning och en bebis som mår bra. Tina slutar dock sova helt, hur hon än försöker går det inte. Hon tappar stundtals förmågan att läsa och prata. Tina får allt obehagligare upplevelser med hallucinationer, paranoia och storhetsvansinne. Till sist lurar hennes familj med henne till psykakuten där hon blir tvångsvårdad. Slutligen berättar Tina om känslan av att komma hem efter två veckor till en partner som är ”experten”, om tacksamheten i att bli helt frisk igen och om funderingar kring att våga försöka få ett syskon.

#FLERBARN #TVÅNGSVÅRD #LPT

Sara medverkar i tre avsnitt av podcasten “Vattnet går”.
Avsnitt 173 handlar om att drabbas av postpartumpsykos.
Avsnitt 180 handlar om att återanknyta efter en postpartumpsykos.
Avsnitt 619 handlar om hur det var att få ett till barn efter att ha drabbats av en postpartumpsykos med första barnet.

#FLERBARN

Zandra berättar om hallucinationer och vanföreställningar som ledde till att Zandra tog stryptag på sin man och morgonen efter vaknade upp på en sluten psykiatrisk avdelning.

Här finns Zandras TikTok-konto under namnet “postpartumpsykos” där hon pratar om sina erfarenheter.

#SÖMNBRIST #FLERBARN #ECT #TVÅNGSVÅRD #LPT

Vi som är grundare till stödgruppen berättar om våra egna erfarenheter av postpartumpsykos. Avsnittet handlar också om vad postpartumpsykos är, hur vanligt det är att drabbas, varför vissa drabbas, vad vi fick för behandling, om risken att drabbas igen och hur vi tänker kring den risken avseende att våga försöka få fler barn. Vi berättar även om Mamma till Mammas verksamhet.

#FLERBARN #MANI #SÖMNBRIST #TVÅNGSVÅRD #LPT

En berättelse om Sandra som precis hade fött sitt fjärde barn. Men istället för familjelycka och bebisbubbla tog hon livet av sig på den slutna avdelning, där hon vårdades för postpartumpsykos.

#SUICID #TVÅNGSVÅRD #LPT

För dig som vill läsa böcker om postpartumpsykos

Den gula tapeten av Charlotte Perkins Gilman

What Have I Done av Laura Dockrill

Rattled av Jen Wight

Inferno av Catherine Cho