Postpartumpsykos

Postpartumpsykos är ett allvarligt tillstånd som kan drabba en person efter förlossning. Sömnbesvär och psykotiska symtom såsom tankestörningar och vanföreställningar är vanligt.

Att söka akut hjälp

Är du orolig över att du själv eller någon i din närhet är drabbad av postpartumpsykos? Då behöver du söka hjälp direkt.

Postpartumpsykos är ett akut tillstånd, avvakta inte utan sök hjälp omgående, även om det t.ex. är mitt i natten. Att söka hjälp innebär att du kontaktar en akutpsykiatrisk mottagning, en vanlig akutmottagning eller att du ringer 112. 

Om du känner dig osäker och behöver råd, då finns vårdguiden (ring 1177) som har öppet dygnet runt för rådgivning.

Det finns hjälp att få även om personen det gäller inte vill ha hjälp, den som har en psykos har ofta låg sjukdomsinsikt och förstår sällan att den är sjuk.

Läs mer på vårdguiden

Vad är postpartumpsykos?

Postpartumpsykos är ett mycket allvarligt (men behandlingsbart) psykiatriskt tillstånd som behöver behandlas akut. Det drabbar ca 1–2 av 1000 barnafödande kvinnor och uppkommer vanligtvis inom de första dagarna (ibland veckorna) efter förlossning. Psykosen kan även uppkomma senare.

Även personer utan tidigare känd sjukdom kan drabbas

Det är högre risk att kvinnor med tidigare känd bipolärsjukdom eller schizofreni utvecklar postpartumpsykos. Likaså finns det en ökad risk om man har någon nära släkting som har drabbats av psykos. Men, viktigt att veta är att ungefär hälften av de som insjuknar inte har någon diagnos sedan innan.

Det är viktigt att vara uppmärksam och söka akut hjälp om du, din partner eller din närstående börjar bete sig märkligt. För några utvecklar sig tillståndet väldigt fort medan det för andra smyger sig på. 

Tillståndet föregås ofta av sömnbrist och svårigheter att varva ner.

Vanliga symptom vid postpartumpsykos

Sömnbrist
Mani
Vanföreställningar
Hallucinationer
Tankestörningar
Ångest och rädsla
Förvirring
Paranoia

En person som har en postpartumpsykos kan exempelvis prata mer än vanligt, ha rusande tankar, vara överdrivet uppåt eller energisk, ha ett gränslöst beteende, uppleva att saker och personer har ett mystiskt samband eller att TV eller radio talar till en, ha en stark känsla av att vara i centrum av universum eller att vara utvald på något sätt, ha orimliga eller skrämmande tankar om barnet, partner eller andra anhöriga.

Vård och tillfrisknande

En person som drabbas av postpartumpsykos måste få akut psykiatrisk hjälp, eftersom det finns en risk för att den drabbade skadar sig själv eller barnet.

Behandlingsmetoderna varierar men vanligt förekommande är behandling med ECT (elbehandling), antipsykotiska-, lugnande- och/eller stämningsstabiliserande läkemedel.

Den akuta postpartumpsykosen kan vara i några dagar upp till månader men återhämtningsfasen är ofta längre än så.

Referenser till ovanstående texter:

Internetmedicin. (2023)
Graviditetspsykiatri. 

Doktor.se. (2023).
Förlossningsdepression.

Här kan du läsa mer om postpartumpsykos

Nedan finns länkar till bra sidor som berättar mer om postpartumpsykos.

På den här sidan har vi bland annat samlat berättelser från drabbade, information till dig som anhörig och länkar till vår stödverksamhet.

Du hittar allt material via navigeringsfönstret (högst upp i mindre skärmar).