Stödgrupp

En stödgrupp för drabbade av postpartumpsykos

För dig som drabbats av postpartumpsykos finns en stödgrupp på Facebook.

Vem ansvarar för gruppen?

Gruppen är en del av Mamma till Mammas verksamhet. 

Tove Tallungs och Julia Werneholm som är grundare till stödgruppen har själva egen erfarenhet av postpartumpsykos. Vi som sköter administrationen i gruppen är själva drabbade.

Gå med i stödgruppen på Facebook

Vem kan gå med i gruppen?

Du som drabbats av postpartumpsykos eller annat närliggande tillstånd är välkommen att gå med i gruppen. Närliggande tillstånd kan t.ex. vara mani eller gränspsykotiska symtom.

Att du fått en bekräftad diagnos är inte avgörande. Gruppen är upplevelsebaserad och syftar till att stötta genom igenkänning. Om du känner att din upplevelse inte passar in i ramarna för t.ex. postpartumdepression utan mer liknar postpartumpsykos är du välkommen i gruppen.

För dig med annan psykisk ohälsa kopplad till föräldraskap (exempelvis depression) hänvisar vi till Mamma till Mammas övriga stödverksamhet.

Är mitt medlemskap och min information säker i gruppen?

Vi är medvetna om att det kan vara känslig information att du är med i denna grupp och försöker så långt som möjligt värna om din integritet.

  • Gruppen har inställningen “Privat” på Facebook vilket innebär att enbart medlemmar kan se vilka som är med i gruppen och vad som publiceras.
  • Alla medlemmar har godkänt gruppens regler: bland annat att information från gruppen och vilka som är medlemmar ej får spridas.
  • Vi godkänner endast en medlem som svarar utförligt och personligt på frågorna kring medlemskap, och som uppger att hen själv drabbats.
  • Alla administratörer har skrivit på avtal om tystnadsplikt hos Mamma till Mamma.
  • Vi uppmanar till att använda funktionen “publicera anonyma inlägg” för att värna din integritet ytterligare.

För dig som vill vara helt anonym och önskar stöd rekommenderar vi istället att maila Mamma till Mammas stödmail.

Har du andra frågor kring stödgruppen?

Få personligt stöd av Mamma till Mammas stödföräldrar

Via Mamma till Mammas stödmail kan du komma i kontakt med en stödförälder, som kan ge dig stöd via mail. Vi har flera stödföräldrar som har egen erfarenhet av postpartumpsykos – varmt välkommen att höra av dig.