För dig inom vården

Arbetar du inom vården?

Vi söker dig som vill förbättra situationen för drabbade av postpartumspykos

Vi vill använda våra samlade erfarenheter för att i samverkan med vården, myndigheter och andra organisationer förbättra förutsättningarna för drabbade av postpartumpsykos, förebygga att personer drabbas och säkerställa ett bättre stöd till de som trots allt drabbas.

Kontakta oss här

Exempel på samverkansinitiativ

Möte med barnmorska och psykolog

Mamma till Mamma bjöds under hösten 2023 in till ett möte med Ylva-Li Lindahl (samordnande barnmorska för länets barnmorskemottagningar i Västmanland) samt psykolog Helene Norén. Ylva-Li och Helene arbetar tillsammans med utvecklingsfrågor kopplat till psykisk ohälsa i samband med graviditet och barnafödande.

Region Västmanland har under 2023 implementerat ett tvärprofessionellt konsultteam bestående av psykiatriker, familjeläkare, psykolog från psykiatrin, psykolog från MHV/BVC, obstetriker/förlossningsläkare samt barnmorska. På MVC-barnmorskans initiativ ses konsultteamet för att diskutera specifika frågor kring gravida med exempelvis tidigare psykiska besvär. Den som tidigare drabbats av postpartumpsykos och känner rädslor inför risken att drabbas igen vid en ny graviditet tänker vi skulle kunna ha stor nytta av initiativ liknande detta som i Region Västmanland.

Möte med regionråd

Mamma till Mamma bjöds in till ett möte med regionråd Stephanie Bruksgård med ansvar för psykiatri och personal i Västmanland.

Mötet handlade om hur vården kan bli bättre på att fånga upp och ta hand om mammor som drabbas av postpartumpsykos.

Take over på Heja Livet!

Stödgruppens grundare Tove och Julia bjöds in till att ta över Heja Livets Instagramkonto mellan 29 sep – 1 okt 2023 där de delade med sig av sina erfarenheter av postpartumpsykos.