Informationsmaterial

Kommer du i kontakt med vår målgrupp?

Vi har tagit fram ett informationsblad som vänder sig till drabbade och anhöriga som kan bli hjälpta av stöd från Mamma till Mamma.

Bladet kan sättas upp i väntrum, entré, allmänna utrymmen, inne på en toalett eller liknande. Lämpliga verksamheter för materialet är förslagsvis MVC, BVC, kvinnoklinik, öppna förskolan och bibliotek.

Format: A4

Se vår kortfilm om förlossningsdepression