Link to Google Play
Link to App Store
QR code to app

LADDA NER SVERIGES STÖRSTA FORSKNINGSAPP FÖR GRAVIDA OCH NYFÖRLÖSTA KVINNOR

Mom2B är en unik forskningsstudie om förlossnings-depression och för tidig födsel, som undersöker möjligheten att använda data insamlad via en app i telefonen för att i tidigt skede upptäcka kvinnor med hög risk att drabbas av komplikationer under graviditeten och efter förlossningen.

Vill du också vara med och bidra till forskningen?

  • Att delta i studien är enkelt – är du gravid eller har fött barn för mindre än tre månader sedan, har tillgång till en egen smartphone, och är minst 18 år gammal, så kan du ladda ner  vår kostnads- och reklamfria app. Du registrerar ditt samtycke till att delta direkt i appen. Här anger du även i vilka olika delar av studien du vill delta (t.ex. att besvara frågeformulär eller att dela uppgifter om hur mycket du rör dig).
  • Oavsett hur du mår så kan du vara med och bidra.
  • Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill vara aktiv i studien och kan när som helst avbryta ditt deltagande.

I Mom2B-appen kommer du att få fylla i olika frågeformulär om ditt mående, men den fungerar även som en gravid-app:

  • Se hur barnet växer i magen för varje vecka
  • Få tips & råd om amning och livet efter förlossningen
  • Registrera planerade besök hos läkare eller barnmorska och lägg till påminnelser
  • Se grafer över hur det har gått under graviditeten, bl.a. hur du mår, rör på dig, använder mobilen och hur din vikt förändras.