); ga('send', 'pageview');

DU SOM ÄR GRAVID TILLFRÅGAS OM DU VILL DELTA I EN STUDIE OM PSYKISK OHÄLSA OCH CORONAPANDEMIN GENOM ATT BESVARA EN DIGITAL ENKÄT.

Vi söker dig som är gravid, 18 år och äldre och bor i Stockholm. Vill du besvara en digital enkät som tar 20 minuter och som syftar till att undersöka den psykiska ohälsan under coronapandemin?

Enkäten är den första delen i en stor internationell studie, som så småningom kommer att mynna ut i en studie för att testa om kamratstöd är en bra metod för att minska stress.

Länk till enkät och mer information om studien:
https://hku.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3C7lqhBAy4Sjwrj

Studien administreras av undertecknad vid Institutionen CLINTEC vid Karolinska Institutet. Om du har frågor om studien är du välkommen kontakta oss via e-post eller telefon:
Simone Schwank, medicine doktor, simone.schwank@ki.se, tel: 0707-99 95 74
Ewa Andersson, Lektor, ewa.andersson@ki.se, tel: 0709-31 85 73

Delta i studien

Du som är gravid, 18 år och äldre och bor i Stockholm inbjuds till att
delta i en studie genom att besvara en digital enkät som tar 20 minuter.
Studien syftar till att undersöka och förbättra psykiska hälsan
relaterat till coronapandemin.