); ga('send', 'pageview');

DU SOM ÄR GRAVID TILLFRÅGAS OM DU VILL DELTA I EN STUDIE OM PSYKISK OHÄLSA OCH CORONAPANDEMIN GENOM ATT BESVARA EN DIGITAL ENKÄT.

Vi söker dig som är gravid, 18 år och äldre och bor i Stockholm. Vill du besvara en digital enkät som tar 20 minuter och som syftar till att undersöka den psykiska ohälsan under coronapandemin?

Enkäten är den första delen i en stor internationell studie, som så småningom kommer att mynna ut i en studie för att testa om kamratstöd är en bra metod för att minska stress.

Länk till enkät och mer information om studien:
https://hku.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3C7lqhBAy4Sjwrj

Studien administreras av undertecknad vid Institutionen CLINTEC vid Karolinska Institutet. Om du har frågor om studien är du välkommen kontakta oss via e-post eller telefon:
Simone Schwank, medicine doktor, simone.schwank@ki.se, tel: 0707-99 95 74
Ewa Andersson, Lektor, ewa.andersson@ki.se, tel: 0709-31 85 73

Delta i studien

Du som är gravid, 18 år och äldre och bor i Stockholm inbjuds till att
delta i en studie genom att besvara en digital enkät som tar 20 minuter.
Studien syftar till att undersöka och förbättra psykiska hälsan
relaterat till coronapandemin.

Link to Google Play
Link to App Store
QR code to app

LADDA NER SVERIGES STÖRSTA FORSKNINGSAPP FÖR GRAVIDA OCH NYFÖRLÖSTA KVINNOR

Mom2B är en unik forskningsstudie om förlossnings-depression och för tidig födsel, som undersöker möjligheten att använda data insamlad via en app i telefonen för att i tidigt skede upptäcka kvinnor med hög risk att drabbas av komplikationer under graviditeten och efter förlossningen.

Vill du också vara med och bidra till forskningen?

  • Att delta i studien är enkelt – är du gravid eller har fött barn för mindre än tre månader sedan, har tillgång till en egen smartphone, och är minst 18 år gammal, så kan du ladda ner  vår kostnads- och reklamfria app. Du registrerar ditt samtycke till att delta direkt i appen. Här anger du även i vilka olika delar av studien du vill delta (t.ex. att besvara frågeformulär eller att dela uppgifter om hur mycket du rör dig).
  • Oavsett hur du mår så kan du vara med och bidra.
  • Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill vara aktiv i studien och kan när som helst avbryta ditt deltagande.

I Mom2B-appen kommer du att få fylla i olika frågeformulär om ditt mående, men den fungerar även som en gravid-app:

  • Se hur barnet växer i magen för varje vecka
  • Få tips & råd om amning och livet efter förlossningen
  • Registrera planerade besök hos läkare eller barnmorska och lägg till påminnelser
  • Se grafer över hur det har gått under graviditeten, bl.a. hur du mår, rör på dig, använder mobilen och hur din vikt förändras.