Skip to main content
Inlägg

Årskrönika 2022

By 8 januari, 2023No Comments

År 2022 har passerat, och vi ger oss in i 2023 med nya friska tag. När vi tittar tillbaka över det år som har gått så har vi hunnit med en hel del i organisationen, och här tänkte vi sammanfatta de viktigaste nyckelpunkterna från 2022.

Stötta stödsökande

Under året har vi givetvis fortsatt med det viktigaste vi gör i vår organisation; att stötta föräldrar som har det tufft. Våra stödföräldrar har mött upp hundratals mail från föräldrar runt om i Sverige som haft behov av någon att prata med. Vi har funnits där för föräldrar som behövt någon som lyssnar och som de kan bolla de jobbiga och mörka tankarna som kan vara svåra att prata om med.

Rekrytering och utbildning av stödföräldrar

För att kunna möta det ökande behovet av stöd har vi också rekryterat in stödföräldrar löpande under året, och vi har ytterligare nio stycken aktiva eldsjälar i organisationen efter årets slut. Samtidigt har ett stort fokus legat på kompetensutveckling och teambuilding med stödföräldrar. Förutom att vi haft digitala träffar, så fick vi i december även till en fysisk träff för stödföräldrar och styrelse. Fokus på våra träffar, både digitala och fysiska, är att dela erfarenheter och tankar kring organisationens arbete, både hur det bedrivs idag – men också hur vi vill att vi ska bli ännu bättre.

Vi har även haft två större utbildningsinsatser med stödföräldrarna. Det första var en digital föreläsning om HBTQi-kompetens – ”Regnbågsfamiljer i väntan” – via RFSL. Vi pratade om de särskilda utmaningar som kan finnas, om minoritetsstress och om mikroaggressioner. På plats fick vi även möjlighet att ställa frågor om hur vi i Mamma till Mamma på bästa sätt kan möta upp HBTQi+ personer i deras psykiska ohälsa som är relaterad till att skaffa, vänta eller få barn.

Senare under hösten fick vi även besök av Cecilia Brundin Pettersson, som höll en timmes föreläsning om ätstörningar under graviditeten, och hur man på bästa sätt kan möta upp mammor i denna situation. Cecilia har en magisterexamen i kemi från Uppsala Universitet samt en kandidatexamen i nutrition från Stockholms Universitet. Hon arbetar idag som behandlare på Dala ABC ätstörningsenheten för vuxna för Region Dalarna.

Styrelsearbete

På årsmötet i april valdes en ny styrelse hos Mamma till Mamma. En styrelse med flera nya kompetenta människor med olika erfarenheter och bakgrunder. I juni träffades styrelsen och verksamhetsutvecklarna fysiskt för två dagars arbete där vi gick igenom verksamheten och banade väg för ett gemensamt arbete framåt.

Medial uppmärksamhet

Medialt har vi vid två tillfällen synts i allas.se där två av våra styrelsemedlemmar har delat med sig av sina erfarenheter av postpartumrelaterad psykisk ohälsa. En av våra verksamhetsutvecklare syntes i Borlänge tidning och helgbilagan Pralin under början av vintern. Vi har också deltagit i en Insta-live med Centerkvinnorna under sommaren, där vi pratade om hur man kan upptäcka postpartumdepression och hur vanligt det är.

Stödgrupp för drabbade av postpartumpsykos

Under året har de första spadtagen tagits för att starta upp en stödgrupp för de som drabbats av postpartumpsykos eller andra närliggande tillstånd. Syftet med gruppen är dels att erbjuda en plattform där man kan komma i kontakt med andra drabbade, att dela erfarenheter och minska ensamhetskänslan. Vi vill även samla och dela bra information och kunskap kring postpartumpsykos. Vi har även en mer långsiktig vision om att samla erfarenheter från de som drabbats. Vi tror att vår samlade erfarenhet är värdefull och kan påverka både vården och samhället i riktning mot bättre förutsättningar för denna grupp av drabbade.

Påverkansarbete

Under året har Mamma till Mamma varit remissinstans för Socialstyrelsen angående en rapport de tagit fram om ”Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå” som kommer att vara ett stöd för förlossningsvården och för beslutsfattare att prioritera rätt. Vi fick där en chans att bidra med våra synpunkter och erfarenheter på rapporten, där vi kanske framförallt prioriterade det avsnittet som handlade just om psykisk ohälsa.

Mamma till Mamma deltog även under året i ett rundabordssamtal som anordnades av Birth Rights Sweden, tillsammans med ett flertal organisationer och nätverk som arbetar med frågor om mödrahälso-, födelse- och eftervård. Under detta samtal togs det fram ett utkast på ett brev till regeringen gällande Tidöavtalet, där syftet var att i ett tidigt skede kunna påverka den nationella förlossningsplanens utformning och initera ett samtal med regeringen för att diskutera dess syfte, utformning och vem som kommer att ta fram den.

Medlemskap och medlemskrift

Vi har under året arbetat för att bygga upp vårt medlemsregister. Ett starkt medlemsregister är en bra indikator på att vår organisation och verksamhet behövs, och hjälper oss i vårt arbete med att ansöka om bidrag för att kunna bedriva och utveckla Mamma till Mamma. Om du inte redan är medlem så kan du registrera ett medlemskap här.

I våras gick även en medlemskrift ut till våra medlemmar. I denna kan man ta del av en presentation av alla nya styrelsemedlemmar, en ledare som beskriver vad vi ville åstadkomma under 2022, en artikel om träning under graviditeten, om pappors välmående och mer därtill. Vi hoppas på att kunna bjuda på fler intressanta artiklar och reportage i en medlemskrift under det kommande året.

Sociala medier

I våra sociala medier har arbetet med att sprida information och kunskap om perinatal psykisk ohälsa fortsatt löpande under året. Vi har jobbat mycket med att särskilja på inläggen utifrån om vi pratar om graviditetsdepression, postpartumdepression eller postpartumpsykos. Därtill har vi även tagit upp fler aspekter på psykisk ohälsa kopplat till den perinatala perioden, så som ätstörningar, tvångstankar och postpartumångest.

Under året har vi även fortsatt att dela viktiga berättelser från verkligheten, skrivna av modiga kvinnor som delat med sig i syfte att kunna hjälpa andra – och minska på stigmat. Elva berättelser har delats på vår hemsida och i våra sociala medier. Har du inte sett dessa ännu så kan du läsa dem här, och vill du själv kanske dela med dig av din berättelse i våra kanaler får du mer än gärna skicka ett mail till kommunikation@mammatillmamma.com.

Vi har inte sett någon markant ökning av antalet följare i år, men däremot så är engagemanget hos er följare större i förhållande till den lägre tillväxtkurvan vi har i år. Vi ser att ni gillar och kommenterar mer, och det glädjer oss! Vi vill ju att vår plattform ska vara en plats som engagerar och lockar till att våga prata, diskuterar och lyfta de svåra ämnena – och det verkar som att vi kanske lyckats hitta bra innehåll på det sättet.

Pappa till Pappa

Under året har arbetet med informationskampanjen ”Pappa till Pappa” fortsatt, och vi har både sökt, rekryterat, intervjuat och satt ihop en kampanjsida som kommer att lanseras under början på 2023. Vi har fått ta del av otroligt fina och starka historier från pappor som valt att dela med sig för att bryta stigmat kring pappa-depressioner. Dessutom har vi fått med oss två av Sveriges största forskare i området som faktagranskare av kampanjen, Ewa Andersson, barnmorska och docent vid Karolinska Institutet och Elia Psouni, leg. Psykolog och docent i utvecklingspsykologi vid Lunds Universitet.

Nu återstår ett arbete in i 2023, och under våren kommer vi att ha vårt årsmöte dit du som är medlem kommer att få inbjudan. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen för Mamma till Mamma, eller bidra med annat ideellt arbete? Skicka gärna ett mail till isabell@mammatillmamma.com.

Vi önskar dig en god fortsättning, och tack för att du följer oss och det vi gör!