Om Mamma till Mamma

Mamma till Mamma sammanför stödsökande med stödföräldrar som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kopplat till föräldraskap. Detta skapar en gemenskap för en målgrupp som annars kan känna sig ensam. Våra stödföräldrar besvarar flera stödsökande per vecka och har gått igenom en gedigen rekryteringsprocess. Vår stödfunktion handlar om att ge ett medmänskligt stöd. Vi arbetar inte behandlande utan som ett komplement till vården.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation vars övergripande mål är att förebygga psykisk ohälsa som uppstår i samband med graviditet eller småbarnsperiod samt att främja tillfrisknande hos dem som drabbats. På så sätt hjälper vi föräldrar, barn och i slutändan hela familjer.

Organisationen har en tillsatt expertgrupp bestående av bland annat psykologer, forskare och barnmorskor. Dessa är med och utvecklar och kvalitetssäkrar Mamma till Mammas arbete.

Klicka på knappen nedan för att läsa Mamma till Mammas stadgar och policydokument

Mamma till Mamma sammanför stödsökande med medföräldrar som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa kopplat till föräldraskap

Se vår kortfilm om förlossningsdepression

Play Video

När bebisbubblan spricker

Malin Henriksson

Ordförande

Tove Tallungs

Sekreterare

Karin Lindholm

Kassör

Michaela Wallin

Styrelseledamot

Isabell Lindalen

Verksamhetsutvecklare

Karin Lindholm

Verksamhetsutvecklare

Michaela Wallin

Verksamhetsutvecklare

Annika

Susanne

Shaheena

Malin

Jonna

Magdalena

Sofie

Linn

Tove

Minna

Carolina

Stina

Jenny

Samarbeten

Preglife

I detta samarbete har vi fått chansen att vara med och utveckla texter och innehåll i appen för att löpande kunna informera om bland annat perinatal psykisk ohälsa.

Gjord med ♥ av Micaela

Micaela Gustavsson är frilansande konsult inom webbdesign, digital design och formgivning. Vår värdegrund tillsammans med hennes verksamhet blev en fantastisk kombo och vi tackar henne för både ny grafisk profil och hemsida.

Racing for charity

Peter “Poker” Wallenberg kör i STCC för PWR racing. Vi är oerhört stolta och tacksamma för samarbetet som kommer leda oss långt.

Informationslapp riktad mot målgrupp

Kommer du i kontakt med vår målgrupp?

Vi har tagit fram en informationslapp som vänder sig till drabbade och anhöriga som kan bli hjälpta av stöd från Mamma till Mamma. Lappen kan sättas upp i väntrum inom vården, på öppna förskolan, på förskola eller dylikt.