Barnmorska, Biträdande professor och docent i vårdvetenskap, Högskolan i Borås