Medgrundare – Mamma till Mamma
Masterexamen i utvecklingsstudier – Lång erfarenhet av NGO-arbete i Sverige samt i västra och södra Afrika, främst med fokus på stärkandet av kvinnor och barn.