Professor i obstetrik och gynekologi, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet samt Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala