Sekretesspolicy

Introduktion

Mamma till Mammas mål är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Mamma till Mamma endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Mamma till Mamma sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig

Mamma till Mamma, org.nr. 802509-5822, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller telefon.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du fyller i ett formulär blir du ombedd att lämna ifrån dig information. Då kan vi komma att be om följande personuppgifter:

För- och efternamn
Företagsnamn
Telefonnummer
Födelseår
E-postadress
Bostadsord

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Vi behöver samla in dessa uppgifter om våra medlemmar då vi söker och tar emot flertalet bidrag där bedömningen av Mamma till Mammas organisation baseras på uppgifter om vår medlemsbas. Din e-postadress samlar vi in för att kunna kommunicera med dig. De uppgifter du lämnar i övriga formulär används enbart till vårt medlemsregister och dina enskilda uppgifter kommer inte att spridas utanför Mamma till Mamma.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer hanteras av oss på Mamma till Mamma och sparas i vår databas. Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Mamma till Mamma kommer att behålla dina uppgifter tills du begär utträde ut organisationen eller på andra sätt vill radera dina uppgifter från vår databas.

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss när som helst om du vill ändra, ta bort eller få information om dina uppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Dataskyddsinspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontakt

Mamma till Mamma, Främlingsvägen 19 A, 126 48 Hägersten
info@mammatillmamma.com

Uppdaterad 2021-09-13