Bli Medlem

Genom att vara medlem i Mamma till Mamma bidrar du till att vi kan fortsätta att stötta vår målgrupp och utveckla verksamheten.

Alla kan bli medlemmar i Mamma till Mamma – du som varit drabbad av perinatal psykisk ohälsa, du som är anhörig till något som drabbats, eller du som helt enkelt tycker att det är viktigt med psykisk hälsa under den perinatala perioden, anknytning och välmående familjer.

Som medlem får du ta del av vår digitala skrift som skickas ut två gånger om året.
Du får även information om nyheter och eventuella evenemang några gånger per år.
Du har även rösträtt vid vårt årsmöte.

Medlemsavgiften är 100 kr per medlem och år. Medlemskapet gäller ett år från den månad du blev medlem.

För att bli medlem så behöver du betala medlemskapet, samt fylla i formuläret nedan.

Du kan betala ditt medlemskap via swish eller bankgiro:

  • Swish: Swisha 100 kr till swishnummer 123 208 5116. Märk insättning med “medlem” och ditt namn.
  • Bankgiro: sätt in 100 kr på bankgiro 5235-0428. Uppge namn och märk insättningen med “medlem”.

När vi fått in din medlemsavgift samt det ifyllda formuläret nedan så skickar vi ett mail till dig med bekräftelse på ditt medlemskap. Det kan ta upp till två veckor innan du får en bekräftelse.

Vi behöver samla in nedanstående uppgifter om våra medlemmar då vi söker och tar emot flertalet bidrag där bedömningen av Mamma till Mammas organisation baseras på uppgifter om vår medlemsbas. Din mejladress samlar vi in för att kunna kommunicera med dig. De uppgifter du lämnar i nedanstående formulär används enbart till vårt medlemsregister och dina enskilda uppgifter kommer inte att spridas utanför Mamma till Mamma.

IN ENGLISH

When you are becoming a member of Mamma till Mamma, you contribute to the organisations work with supporting the target group. You also contribute to the organisations expansion. 

Anyone can become a member! Perhaps you or anyone close to you have suffered from perinatal mental health issues. Perhaps you are simply interested in issues related to perinatal mental health and families’ wellbeing.

As a member, you will receive our small digital publication twice a year, you will receive information about news and possible events a few times a year, and you have the right to vote at our annual meeting. 

The membership fee is 100 SEK per member a year. The membership is valid one year from the day you register yourself as a member. 

You can pay your membership fee via Swish or by bank transfer:

  • Swish – Swish 100 SEK to number 123 208 5116.  Mark the deposit with “Medlem” and your name. 
  • Bank Transfer – Transfer 100 SEK to Bankgiro 5235-0428. Mark the deposit with “Medlem” and your name.

Once we receive your membership fee, we will send you an email confirming your membership. This can take up to two weeks. 

We need to collect information about our members as we apply for and receive grants based on information on our member base. We will use your email adress to communicate with you, and all information you provide in the form below is only for our membership register. Your personal information will not be shared outside Mamma till Mamma.

Genom att markera rutan godkänner du att uppgifterna du lämnar här sparas och behandlas av Mamma till Mamma under den tid du är medlem i föreningen samt upp till 2 år efter avslutat medlemskap, i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen)/ By checking the box, you agree to the information you provide here is saved and processed by Mamma till Mamma during the time you are a member of the organisation and up to 2 years after termination of membership, in accordance with the GDPR (General Data Protection Regulation)

11 + 13 =