); ga('send', 'pageview');

Styrelsen

Jag är barnmorska och drabbades själv av förlossningsdepression efter mitt andra barns födelse. I samband med detta upptäckte jag att det saknades en barnbok som kunde förklara för ett äldre syskon vad som hänt mamman och skrev då “Älskade dumma lillebror” som är utgiven på Idus förlag.

Jag skrev även min magisteruppsats om förlossningsdepression när jag läste till barnmorska på Mälardalens högskola i Västerås 2011-2012.

När Karin berättade om idén Mamma till mamma kände jag direkt att jag vill vara med och bygga upp organisationen. För vi är många som har behövt den och många som kommer behöva den. Min vision är att vi kommer kunna öka kunskapen kring psykisk ohälsa efter förlossning, förbättra vården (även om jag varit oerhört nöjd med den hjälp jag fått), stötta mammor och därmed hjälpa familjer samt att minska tabun.

Mikaela Björkman

Sekreterare

Jag är konsult inom kvinnofrämjande insatser och internationellt utvecklingsarbete.

Jag har bott sex år i Sydafrika där jag bland annat var delaktig i samarbeten med ideella organisationer och akademiska institutioner med fokus på förlossningsdepression. Jag har en masterexamen i utvecklingsstudier. Efter att jag och min man flyttade hem till Sverige och fick barn blev det väldigt tydligt hur många svenska gravida kvinnor och nyblivna mödrar mådde psykiskt dåligt och ofta led i det tysta. Jag förkovrade mig i ämnet ur svensk perspektiv och kom fram till att en ideell stödorganisation skulle kunna bidra med mycket gott. Under den här perioden träffade jag Mikaela och det var i det mötet som Mamma till Mamma gick från idé till aktiv organisation. Jag menar att främjandet av kvinnors och barns hälsa är av största vikt, både för individ och samhälle.

Karin Cupido Eriksson

Ordförande

Jag är uppväxt i Sydafrika – ett land där varken mödrar eller barns hälsa prioriteras högt. I ett starkt patriarkalt samhälle med hög fattigdom och knappa vård – och utbildningsresurser, har kvinnorna och barnen låg status. Jag har med egna ögon bevittnat hur hela samhället blir sjukt när inte stöd och vård ges till behövande kvinnor och barn. Psykisk ohälsa i samband med graviditet och efter att ha fått barn är dessutom vanligt även i Sydafrika.

Jag är gift med Karin och vi har ett barn tillsammans och ända sedan Karin introducerade idén om Mamma till Mamma har jag sett organisationens potential och relevans. Jag är väldigt mån om att Mamma till Mamma ska utvecklas positivt och nå så många behövande föräldrar som möjligt.

Även om ideella organisationer inte är vinstdrivande så ska de ändå skötas lika effektivt som företag. Med detta menar jag att ideella organisationer ska arbeta mot sina mål på ett strategiskt och effektivt vis och resurserna alltid optimeras. Jag studerar management och ekonomi på Stockholm Business School och jag har mångårig professionell erfarenhet inom ekonomi.

Jean-Pierre Cupido Eriksson

Kassör